2024թվականի հունիսի 11-ին, ժամը 11:00-ին «ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզիԱլավերդուհամայնքապետարանիաշխատակազմհամայնքայինկառավարչականհիմնարկ»-ում`Ալավերդուհամայնքապետարանիվարչականշենքում (հասցե՝քաղաքԱլավերդի, Զորավար Անդրանիկփողոց, 8/1, 4-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ) տեղի կունենա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ – վաճառք` 9 լոտով:

Վաճառվում են`

Լոտ1. Համայնք Ալավերդի, Ճոճկան գյուղ, 25-րդ փողոց, 40 հասցեում գտնվող, համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-069-0145-0015 ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.33936հեկտար  մակերեսով հողամասը 2 885 000 (երկու միլիոն ութ հարյուր ութսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Լոտ 2. Համայնք Ալավերդի, Ճոճկան գյուղ, 25-րդ փողոց, 44 հասցեում գտնվող, համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-069-0145-0016 ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.30839  հեկտար  մակերեսով հողամասը 2 200 000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Լոտ 3. Համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 49/6 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0061-0187  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.0036 հեկտար  մակերեսով հողամասը 250 000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 4. Համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 49/8 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0061-0189  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.0036 հեկտար  մակերեսով հողամասը 250 000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 5. Համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 49/10 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0061-0188  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.0036 հեկտար  մակերեսով հողամասը 250 000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 6. Համայնք Ալավերդի,  Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, Շահումյան փողոց, 1/12 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0150-0268  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.00528 հեկտար  մակերեսով հողամասը 350 000 (երեք հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 7. Համայնք Ալավերդի,  Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, Պղնձագործների փողոց, 10/4 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0150-0421  ծածկագրով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.09173 հեկտար  մակերեսով հողամասը 2 350 000 (երկու միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 8. Համայնք Ալավերդի, Օձուն գյուղ, 5-րդ փողոց, 69/3 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0460-0046  ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.0697  հեկտար  մակերեսով հողամասը 600 000 (վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Լոտ 9. Համայնք Ալավերդի, Աքորի գյուղ, 14/1 հասցեում գտնվող, համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-022-0101-0155 ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.018հեկտար  մակերեսով հողամասը 200 000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Աճուրդի մասնակցության վճարը սահմանված է 15000 դրամ, աճուրդի քայլի չափը` մեկնարկային գնի 5%:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:

Հողամասերի հարևանությամբ գոյություն ունեն ընդհանուր օգտագործման մոտեցման ճանապարհ:

Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2024թ. հունիսի 06-ը, ժամը 17:00-ն, հայտերի ընդունման հասցեն է՝ ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկփողոց, 8/1, 4-րդ հարկ, 410 սենյակ:

Աճուրդի պայմանների մանրամասներին՝ հողամասի ելակետային տվյալներին, հողամասի հատակագծին, պայմանագրի տիպային օրինակին ծանոթանալու ու հայտ ներկայացնելու համար դիմել Ալավերդու համայնքապետարան, (ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկ 8/1, հեռ.` /0253/2-41-00):

' /> 2024թվականի հունիսի 11-ին, ժամը 11:00-ին «ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզիԱլավերդուհամայնքապետարանիաշխատակազմհամայնքայինկառավարչականհիմնարկ»-ում`Ալավերդուհամայնքապետարանիվարչականշենքում (հասցե՝քաղաքԱլավերդի, Զորավար Անդրանիկփողոց, 8/1, 4-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ) տեղի կունենա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ – վաճառք` 9 լոտով:

Վաճառվում են`

Լոտ1. Համայնք Ալավերդի, Ճոճկան գյուղ, 25-րդ փողոց, 40 հասցեում գտնվող, համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-069-0145-0015 ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.33936հեկտար  մակերեսով հողամասը 2 885 000 (երկու միլիոն ութ հարյուր ութսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Լոտ 2. Համայնք Ալավերդի, Ճոճկան գյուղ, 25-րդ փողոց, 44 հասցեում գտնվող, համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-069-0145-0016 ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.30839  հեկտար  մակերեսով հողամասը 2 200 000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Լոտ 3. Համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 49/6 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0061-0187  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.0036 հեկտար  մակերեսով հողամասը 250 000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 4. Համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 49/8 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0061-0189  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.0036 հեկտար  մակերեսով հողամասը 250 000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 5. Համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 49/10 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0061-0188  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.0036 հեկտար  մակերեսով հողամասը 250 000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 6. Համայնք Ալավերդի,  Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, Շահումյան փողոց, 1/12 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0150-0268  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.00528 հեկտար  մակերեսով հողամասը 350 000 (երեք հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 7. Համայնք Ալավերդի,  Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, Պղնձագործների փողոց, 10/4 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0150-0421  ծածկագրով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.09173 հեկտար  մակերեսով հողամասը 2 350 000 (երկու միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 8. Համայնք Ալավերդի, Օձուն գյուղ, 5-րդ փողոց, 69/3 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0460-0046  ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.0697  հեկտար  մակերեսով հողամասը 600 000 (վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Լոտ 9. Համայնք Ալավերդի, Աքորի գյուղ, 14/1 հասցեում գտնվող, համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-022-0101-0155 ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.018հեկտար  մակերեսով հողամասը 200 000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Աճուրդի մասնակցության վճարը սահմանված է 15000 դրամ, աճուրդի քայլի չափը` մեկնարկային գնի 5%:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:

Հողամասերի հարևանությամբ գոյություն ունեն ընդհանուր օգտագործման մոտեցման ճանապարհ:

Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2024թ. հունիսի 06-ը, ժամը 17:00-ն, հայտերի ընդունման հասցեն է՝ ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկփողոց, 8/1, 4-րդ հարկ, 410 սենյակ:

Աճուրդի պայմանների մանրամասներին՝ հողամասի ելակետային տվյալներին, հողամասի հատակագծին, պայմանագրի տիպային օրինակին ծանոթանալու ու հայտ ներկայացնելու համար դիմել Ալավերդու համայնքապետարան, (ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկ 8/1, հեռ.` /0253/2-41-00):

' />
Այսօր: Հինգշաբթի, 13 Հունիսի 2024թ.
Ալավերդու համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 182
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունԱլավերդու համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ – վաճառքի մասին հայտարարություն
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
07/05/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
06/06/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2024թվականի հունիսի 11-ին, ժամը 11:00-ին «ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզիԱլավերդուհամայնքապետարանիաշխատակազմհամայնքայինկառավարչականհիմնարկ»-ում`Ալավերդուհամայնքապետարանիվարչականշենքում (հասցե՝քաղաքԱլավերդի, Զորավար Անդրանիկփողոց, 8/1, 4-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ) տեղի կունենա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ – վաճառք` 9 լոտով:

Վաճառվում են`

Լոտ1. Համայնք Ալավերդի, Ճոճկան գյուղ, 25-րդ փողոց, 40 հասցեում գտնվող, համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-069-0145-0015 ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.33936հեկտար  մակերեսով հողամասը 2 885 000 (երկու միլիոն ութ հարյուր ութսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Լոտ 2. Համայնք Ալավերդի, Ճոճկան գյուղ, 25-րդ փողոց, 44 հասցեում գտնվող, համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-069-0145-0016 ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.30839  հեկտար  մակերեսով հողամասը 2 200 000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Լոտ 3. Համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 49/6 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0061-0187  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.0036 հեկտար  մակերեսով հողամասը 250 000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 4. Համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 49/8 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0061-0189  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.0036 հեկտար  մակերեսով հողամասը 250 000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 5. Համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 49/10 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0061-0188  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.0036 հեկտար  մակերեսով հողամասը 250 000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 6. Համայնք Ալավերդի,  Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, Շահումյան փողոց, 1/12 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0150-0268  ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.00528 հեկտար  մակերեսով հողամասը 350 000 (երեք հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 7. Համայնք Ալավերդի,  Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, Պղնձագործների փողոց, 10/4 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-002-0150-0421  ծածկագրով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.09173 հեկտար  մակերեսով հողամասը 2 350 000 (երկու միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:

Լոտ 8. Համայնք Ալավերդի, Օձուն գյուղ, 5-րդ փողոց, 69/3 հասցեում գտնվող,  Ալավերդի համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0460-0046  ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.0697  հեկտար  մակերեսով հողամասը 600 000 (վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Լոտ 9. Համայնք Ալավերդի, Աքորի գյուղ, 14/1 հասցեում գտնվող, համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-022-0101-0155 ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.018հեկտար  մակերեսով հողամասը 200 000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:

Աճուրդի մասնակցության վճարը սահմանված է 15000 դրամ, աճուրդի քայլի չափը` մեկնարկային գնի 5%:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:

Հողամասերի հարևանությամբ գոյություն ունեն ընդհանուր օգտագործման մոտեցման ճանապարհ:

Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2024թ. հունիսի 06-ը, ժամը 17:00-ն, հայտերի ընդունման հասցեն է՝ ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկփողոց, 8/1, 4-րդ հարկ, 410 սենյակ:

Աճուրդի պայմանների մանրամասներին՝ հողամասի ելակետային տվյալներին, հողամասի հատակագծին, պայմանագրի տիպային օրինակին ծանոթանալու ու հայտ ներկայացնելու համար դիմել Ալավերդու համայնքապետարան, (ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկ 8/1, հեռ.` /0253/2-41-00):

Բոլորը
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՀՈՒLԻՍԻ 28-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 22-Ի ՀԵՐ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՄԱՅԻՍԻ 17-Ի ՀԵՐԹ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 18-
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի
Ալավերդի համայնքի 26.05.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 31.03.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 23.02.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 11.02.2022թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 05.10.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 19.09.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 30.08.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 16.08.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 26.07.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 08.06.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 31.05.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 31.10.2022 թ նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 12.04.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 29.03.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 22.02.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 25.01.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 25.12.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի 12.07.2021թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի 29.07.2021թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 07.09.2021թ.-ի ավագանու նիստ
Ալավերդի համայնքի 03.12.2021թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 15.02.2023 թվականի հերթ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ալավերդի, Զ.Անդրանիկի 8/1
(0253) 2-41-00
alaverdimunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53764670@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner