ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ախթալա  համայնքի թիվ 1 ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ըհայտարարումէմրցույթհետևյալթափուրպաշտոնիհամար՝մեթոդիստ (տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ) ՝ 025 դրույքով։

Մրցույթինկարողէմասնակցելայնանձը, ովունիբարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորվածմասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտականկրթություն՝համապատասխանորակավորմամբ:

Մրցույթիհամարանհրաժեշտէներկայացնելհետևյալփաստաթղթերը՝

1) դիմում (Ձև 1)՝լրացվումէտեղում ,                       

2) կրթությանմասինփաստաթուղթ (դիպլոմ),

3) անձըհաստատողփաստաթուղթ,

4) աշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքկամաշխատանքայինգրքույկ (առկայությանդեպքում),

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4)՝ստանալhttps://escs.am/am/news/11978հղումից,

6) մեկլուսանկար` 3x4 չափի,

7) այլպետություններիքաղաքացիները` ՀայաստանիՀանրապետությունումաշխատելուիրավունքըհավաստողփաստաթուղթ,

8 ՀայաստանիՀանրապետությանարականսեռիքաղաքացիներըներկայացնումեննաևզինվորականգրքույկկամզինվորականկցագրմանվկայական,

9) հրատարակվածհոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըհավաստողփաստաթղթեր (դրանցառկայությանդեպքում)։

Մրցույթնանցէկացվելու 2024 թվականիհունիսի 27 -ին, ժամը 14։00-ին, ք Ախթալա, Թումանյան 4  հասցեում։

Փաստաթղթերըպետքէներկայացնելանձամբ՝անձըհաստատողփաստաթղթով:

Փաստաթղթերնընդունվումեն 2024 թվականիմայիսի 23-իցմինչևհունիսի 20-ըներառյալ, ամենօրժամը  09։00-12։00-ն, բացիշաբաթևկիրակիօրերից:

Մրցույթինմասնակցելցանկացողքաղաքացիներըկարողենհայտարարությանըհետևել  https://www.alaverdi.am/կայքերում  և  << ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ>>  թերթում:

Մրցույթնանցէկացվելուերկուփուլով` գրավորևբանավոր:

Հարցաշարինծանոթանալուհամարկարողեքանցնելհետևյալհղումով՝https://escs.am/am/news/11978

Տեղեկություններիհամարկարողեքզանգահարել +374 77-98-77-00 հեռախոսահամարով:

' /> ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ախթալա  համայնքի թիվ 1 ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ըհայտարարումէմրցույթհետևյալթափուրպաշտոնիհամար՝մեթոդիստ (տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ) ՝ 025 դրույքով։

Մրցույթինկարողէմասնակցելայնանձը, ովունիբարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորվածմասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտականկրթություն՝համապատասխանորակավորմամբ:

Մրցույթիհամարանհրաժեշտէներկայացնելհետևյալփաստաթղթերը՝

1) դիմում (Ձև 1)՝լրացվումէտեղում ,                       

2) կրթությանմասինփաստաթուղթ (դիպլոմ),

3) անձըհաստատողփաստաթուղթ,

4) աշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքկամաշխատանքայինգրքույկ (առկայությանդեպքում),

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4)՝ստանալhttps://escs.am/am/news/11978հղումից,

6) մեկլուսանկար` 3x4 չափի,

7) այլպետություններիքաղաքացիները` ՀայաստանիՀանրապետությունումաշխատելուիրավունքըհավաստողփաստաթուղթ,

8 ՀայաստանիՀանրապետությանարականսեռիքաղաքացիներըներկայացնումեննաևզինվորականգրքույկկամզինվորականկցագրմանվկայական,

9) հրատարակվածհոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըհավաստողփաստաթղթեր (դրանցառկայությանդեպքում)։

Մրցույթնանցէկացվելու 2024 թվականիհունիսի 27 -ին, ժամը 14։00-ին, ք Ախթալա, Թումանյան 4  հասցեում։

Փաստաթղթերըպետքէներկայացնելանձամբ՝անձըհաստատողփաստաթղթով:

Փաստաթղթերնընդունվումեն 2024 թվականիմայիսի 23-իցմինչևհունիսի 20-ըներառյալ, ամենօրժամը  09։00-12։00-ն, բացիշաբաթևկիրակիօրերից:

Մրցույթինմասնակցելցանկացողքաղաքացիներըկարողենհայտարարությանըհետևել  https://www.alaverdi.am/կայքերում  և  << ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ>>  թերթում:

Մրցույթնանցէկացվելուերկուփուլով` գրավորևբանավոր:

Հարցաշարինծանոթանալուհամարկարողեքանցնելհետևյալհղումով՝https://escs.am/am/news/11978

Տեղեկություններիհամարկարողեքզանգահարել +374 77-98-77-00 հեռախոսահամարով:

' />
Այսօր: Երեքշաբթի, 25 Հունիսի 2024թ.
Ալավերդու համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 1
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տեղի են ունենում ջրի մակարդակի տատանումներ
2024,Հունիս 20 - 27
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետների թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին
2024,Հունիս 20 - Հուլիս 8
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի երկրորդ կարգի մասնագետների թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին
2024,Հունիս 13 - Հուլիս 1
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին
2024,Հունիս 19 - Հուլիս 4
2024 թվականի հունիսի 25-ի ժամը 16:00-ին կայանալիք 7-րդ հերթական նիստի օրակարգը
2024,Հունիս 18 - 25
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2024,Հունիս 13 - Հուլիս 1
«Բուժական գործ» մասնագիտությամբ Լոռու մարզին հատկացվել է նպատակային ուսուցման տեղեր
2024,Ապրիլ 3 - Հունիս 30
Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրի մասին
2024,Մարտ 22 - Դեկտեմբեր 30
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 26-ԻՆ ԺԱՄԸ 15.00-ԻՆ ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
2023,Սեպտեմբեր 19 - 2024,Սեպտեմբեր 19
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2023,Օգոստոս 8 - 2024,Օգոստոս 9
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2023,Հուլիս 19 - 2025,Հուլիս 21

ՀԱՐՑՈՒՄ

Հայտարարություն«Ախթալա համայնքի թիվ 1 ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
23/05/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
20/06/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ախթալա  համայնքի թիվ 1 ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ըհայտարարումէմրցույթհետևյալթափուրպաշտոնիհամար՝մեթոդիստ (տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ) ՝ 025 դրույքով։

Մրցույթինկարողէմասնակցելայնանձը, ովունիբարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորվածմասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտականկրթություն՝համապատասխանորակավորմամբ:

Մրցույթիհամարանհրաժեշտէներկայացնելհետևյալփաստաթղթերը՝

1) դիմում (Ձև 1)՝լրացվումէտեղում ,                       

2) կրթությանմասինփաստաթուղթ (դիպլոմ),

3) անձըհաստատողփաստաթուղթ,

4) աշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքկամաշխատանքայինգրքույկ (առկայությանդեպքում),

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4)՝ստանալhttps://escs.am/am/news/11978հղումից,

6) մեկլուսանկար` 3x4 չափի,

7) այլպետություններիքաղաքացիները` ՀայաստանիՀանրապետությունումաշխատելուիրավունքըհավաստողփաստաթուղթ,

8 ՀայաստանիՀանրապետությանարականսեռիքաղաքացիներըներկայացնումեննաևզինվորականգրքույկկամզինվորականկցագրմանվկայական,

9) հրատարակվածհոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըհավաստողփաստաթղթեր (դրանցառկայությանդեպքում)։

Մրցույթնանցէկացվելու 2024 թվականիհունիսի 27 -ին, ժամը 14։00-ին, ք Ախթալա, Թումանյան 4  հասցեում։

Փաստաթղթերըպետքէներկայացնելանձամբ՝անձըհաստատողփաստաթղթով:

Փաստաթղթերնընդունվումեն 2024 թվականիմայիսի 23-իցմինչևհունիսի 20-ըներառյալ, ամենօրժամը  09։00-12։00-ն, բացիշաբաթևկիրակիօրերից:

Մրցույթինմասնակցելցանկացողքաղաքացիներըկարողենհայտարարությանըհետևել  https://www.alaverdi.am/կայքերում  և  << ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ>>  թերթում:

Մրցույթնանցէկացվելուերկուփուլով` գրավորևբանավոր:

Հարցաշարինծանոթանալուհամարկարողեքանցնելհետևյալհղումով՝https://escs.am/am/news/11978

Տեղեկություններիհամարկարողեքզանգահարել +374 77-98-77-00 հեռախոսահամարով:

Բոլորը
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՀՈՒLԻՍԻ 28-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 22-Ի ՀԵՐ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՄԱՅԻՍԻ 17-Ի ՀԵՐԹ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 18-
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի
Ալավերդի համայնքի 26.05.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 31.03.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 23.02.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 11.02.2022թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 05.10.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 19.09.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 30.08.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 16.08.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 26.07.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 08.06.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 31.05.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 31.10.2022 թ նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 12.04.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 29.03.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 22.02.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 25.01.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 25.12.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի 12.07.2021թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի 29.07.2021թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 07.09.2021թ.-ի ավագանու նիստ
Ալավերդի համայնքի 03.12.2021թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 15.02.2023 թվականի հերթ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ալավերդի, Զ.Անդրանիկի 8/1
(0253) 2-41-00
alaverdimunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53764670@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner